Sàn nhựa giả gỗ có keo dán

0868 754256
0868 754256